عهد نامه
...ما بر آنیم که همچنان روزهای جنگ ، پای خاکریز بمانیم و بلندگوی مارش عملیات را برای گوشهای شنوا و تابلوی (بطرف خط مقدم) را برای دیدگان بینا به نظاره بنشانیم .
این آبرو ما را بس، که همسنگرانمان امروز سفره نشینان سالار کربلایند و انشاالله فردا مارا به مهیمانی ارباب نایل می سازند.
ولایت مداری نیروی پایان ناپذیر اراده مان و ارادت همه آنچه را که در کف اخلاص می نهیم. بگوش برای یک فرمان و پلاک به گردن برای اعزام بسوی هرکجا که بازسفره جهاد و شهادت باز باشد. همسفره گی با سنگر و خاکریز ،قاب نگاهمان را به گستره عشق و تکلیف می نشاند و برای فردایی غرورآفرین، بچه های تبلیغات لشگر 27 دیروز را، نیرو های میدان دار عرصه های فرهنگی و هنری امروز می نمایاند.
پرچم در دستان شهدا و افق نگاهشان فراروی ما همچنان بطرف خط مقدم کوچ می کنیم.
فرمان روح الله همان اراده سید علی است.
بسیجی دیده بیدار عشق است       بسیجی پیر میدان دار عشق است
بچه های تبلیغات لشگر 27 محمدرسول الله(ص)
 
جلوه جمال   سامانه هیات   دورکعت عشق